Jaynarol Blog

Tag: php

Total 1 Posts

Docker : จัดการโปรเจคทั้งระบบด้วย Docker Compose – Part 2 (Structure)

สวัสดีครับ บทความนี้เป็นบทที่ 2 ต่อเนื่องจาก จัดการโปรเจคทั้งระบบด้วย Docker Compose – Part 1 ดังนั้นเพื่อความไม่งงถึงที่มาที่ไปแนะนำให้อ่าน Part 1 ก่อนนะครับ

โครงสร้างของโปรเจค

หัวข้อนี้ผมจะพาดูว่าข้อมูลไฟล์ภายใน Repo ที่ผมให้ Clone เพื่อทดสอบในบทที่แล้วว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง จะได้ง่ายต่อการเข้าใจที่มาของคำสั่งต่างๆใน docker-compose.yml ซึ่งเป็นหัวใจในการทำงานของระบบครับ

Continue Reading