Jaynarol Blog

Tag: Javascript

Total 9 Posts

Angular 2 : Template

Template คือชุดข้อมูลภาษา html ที่ใช้สำหรับแสดงผลบนหน้าเว็บ (เหมือนที่เราใช้เขียนเว็บกันตามปกติ)

แต่ที่แตกต่างคือ template ใน angular 2 จะมีขอบเขตการทำงานอยู่เฉพาะใน component ของมันเท่านั้น

เมื่อ component โดนเรียกใช้งาน template ที่อยู่ใน component นั้นก็จะถูกแสดงผลออกมาในรูปแบบ html

และถ้า component ถูกลบหรือทำลาย html ของ template นั้นก็จะหายไป

Continue Reading

Angular 2 : Component

สวัสดีครับ จากบทความที่แล้ว เราได้เห็น code เบื่องต้นที่ทำให้ Angular 2 สามารถแสดงผลออกมาได้

นั่นคือความสามารถของ Component ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักใน Life Cycle ของ Angular 2

บทความนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับมันให้มากขึ้นพร้อมตัวอย่างการใช้งานเพื่อให้เห็นภาพครับ

Continue Reading

Angular 2 : SetUp + Hello World!

สวัสดีครับ หลังจากในบทความที่แล้วได้ปูพื่น Angular 2 ไปนิดนึง

บทความนี้ผมจะพาติดตั้งแบบง่ายๆ จนกระทั่งแสดงผล Hello World ออกมาได้

ปกติแล้วการติดตั้ง Angular 2 มีหลายวิธีมากๆ มีคนทำ git repository สำเร็จรูปเอาไว้แล้วมากมาย

แต่เพื่อรากฐานที่ดี ผมคิดว่าการลงมือโดยใช้ตัวช่วยน้อยที่สุดจะทำให้เราเข้าใจมันอย่างแท้จริงมากกว่า

Continue Reading

Angular 2 : ฉบับปูพื้น

สวัสดีครับ หลังจากบทความก่อนๆผมได้ลงรายละเอียดเกี่ยวเรื่อง ES6 ไปพอสมควร

สาเหตุที่แท้จริง ผมกะวางไว้เป็นแนวเพื่อปูพื้นให้กับบทความของ Angular 2 ในอนาคตนั่นเอง

ผมเชื่อหลายๆคนถ้าอยู่ในวงการ front-end ต้องเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักเจ้า Angular มาบ้างแล้ว

ยังไงถ้าบทความนี้ผิดพลาดตรงไหน รบกวนช่วยท้วงติงผมได้เลยนะครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : For, Structures, Methods

วันนี้มาต่อเรื่องเกี่ยวกับ Structures แบบใหม่ๆ ใน ES6 (ที่มีมานานแล้วในภาษาอื่น 555+)

รวมถึงการใช้งาน For-Of ในรูปแบบต่างและ Methods ใหม่ๆที่ช่วยสนันสนุนการเขียนโปรแกรมของเราครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : Functions & Variables

สวัสดีครับ บทความนี้เราจะมาต่อในหัวข้อ Functions และ Variables ของ ES6

โดยภาพรวมในบทความจะเน้นการแสดงให้เห็น syntax ที่เปลี่ยนไปหรือดีขึ้น พร้อมทั้งเปรีบเทียบกับ ES5 เช่นเคยครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : Classes

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสาย OOP จริงๆ ใน ES6 นี้เราสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างง่ายดาย

ต่างจากเวอร์ชั่นก่อนที่เราต้องพยายามซิกแซกอย่างมากและโค้ดก็อ่านยากตามไปด้วย

และในหน้านี้ผมได้แทรก code แต่ละส่วนไว้ทั้ง ES5 และ ES6

เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : ฉบับปูพื้น

ES6 หรือชื่อเต็มๆว่า ECMAScript 6 หรือ ECMAScript 2015 ดูชื่อครั้งแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆและไม่คุ้นเคย

แต่แท้จริงแล้วมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด แต่ไม่ต้องคิดเยอะ เดี๋ยวเฉลยให้ 555+

Continue Reading