Jaynarol Blog

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : Classes

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสาย OOP จริงๆ ใน ES6 นี้เราสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างง่ายดาย

ต่างจากเวอร์ชั่นก่อนที่เราต้องพยายามซิกแซกอย่างมากและโค้ดก็อ่านยากตามไปด้วย

ในหน้านี้ผมได้แทรก code ในแต่ละส่วนไว้ทั้ง ES5 และ ES6 เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับ


Classes

 

Class Definition

สามารถสร้าง class และ constructor ด้วย syntax ที่คุ้นเคย

 

 

Class Inheritance

การสืบทอดก็เรียบง่ายสามารถใช้ extends หลังชื่อ class เหมือนภาษา Java เลย

 

 

Static Members

ใน ES6 เราสามารถสร้างสมาชิกที่เป็น static ลงในคลาสได้เลย ดูเป็นระเบียบและจัดการง่ายกว่า ES5

 

 

Getter/Setter

Getter/Setter ก็เช่นกันไม่มีอะไรใหม่ แต่ทำให้จัดระเบียบ code ได้ดีขึ้น

 

 

Base Class Access

สามารถเข้าถึง method พื้นฐานของ class และ override ได้ในคลาสเลย

 

ปิดท้าย

ในส่วนของ class นั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคงไม่พ้นเรื่อง syntax ที่ได้ยึดหลักสากลเหมือนภาษาอื่นๆ

ช่วยให้อ่านเข้าใจได้ง่าย เรียกใช้งานง่าย และดูแลรักษาง่าย

ซึ่งเรื่องพวกนี้ถือว่าสำคัญมากกับการพัฒนาระบบที่ซับซ้อนครับ