Jaynarol Blog

Category: ES6

Total 5 Posts

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : For, Structures, Methods

วันนี้มาต่อเรื่องเกี่ยวกับ Structures แบบใหม่ๆ ใน ES6 (ที่มีมานานแล้วในภาษาอื่น 555+)

รวมถึงการใช้งาน For-Of ในรูปแบบต่างและ Methods ใหม่ๆที่ช่วยสนันสนุนการเขียนโปรแกรมของเราครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : Functions & Variables

สวัสดีครับ บทความนี้เราจะมาต่อในหัวข้อ Functions และ Variables ของ ES6

โดยภาพรวมในบทความจะเน้นการแสดงให้เห็น syntax ที่เปลี่ยนไปหรือดีขึ้น พร้อมทั้งเปรีบเทียบกับ ES5 เช่นเคยครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : Classes

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับสาย OOP จริงๆ ใน ES6 นี้เราสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อย่างง่ายดาย

ต่างจากเวอร์ชั่นก่อนที่เราต้องพยายามซิกแซกอย่างมากและโค้ดก็อ่านยากตามไปด้วย

และในหน้านี้ผมได้แทรก code แต่ละส่วนไว้ทั้ง ES5 และ ES6

เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นด้วยครับ

Continue Reading

ว่าด้วยเรื่อง ES6 : ฉบับปูพื้น

ES6 หรือชื่อเต็มๆว่า ECMAScript 6 หรือ ECMAScript 2015 ดูชื่อครั้งแรกอาจจะรู้สึกแปลกๆและไม่คุ้นเคย

แต่แท้จริงแล้วมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด แต่ไม่ต้องคิดเยอะ เดี๋ยวเฉลยให้ 555+

Continue Reading